Menu Tutup

Nomor dan Stamformasi KA GAPEKA 1998

KA 1 Argo Bromo Anggrek Pagi (SBI-GMR)
KA 2 Argo Bromo Anggrek Pagi (GMR-SBI)
KA 3 Argo Bromo Anggrek Malam (SBI-GMR)
KA 4 Argo Bromo Anggrek Malam (GMR-SBI)
Stamformasi : CC203 + 1KZ + 6K1(Argo) + 1K/M1 + 1BP (2 set)
KA 5 JS950 Argo Bromo (SBI-GMR)
KA 6 JS950 Argo Bromo (GMR-SBI)
Stamformasi : CC 203 + 8 K1 Argo + K/M1 + BP (2 set)
KA 7 JB250 Argo Gede (BD-GMR)
KA 8 JB250 Argo Gede (GMR-BD)
KA 9 JB250 Argo Gede (BD-GMR)
KA 10 JB250 Argo Gede (GMR-BD)
Stamformasi : CC 203 + 5 K1 Argo + K/M1 + BP
KA 11 Argo Muria (SMT-GMR)
KA 14 Argo Muria (GMR-SMT)
Stamformasi : CC203 + 6 K1Argo + 1M1 + 1BP
KA 15 Argo Lawu (SLO-GMR)
KA 16 Argo Lawu (GMR-SLO)
Stamformasi : CC203 + 8K1(Argo) + 1K/M1 + 1BP
KA 17 Dwipangga (SLO-GMR)
KA 18 Dwipangga (GMR-SLO)
Stamformasi : CC203 + 5K1[S] + 1K/M1 + 1BP
KA 21F Parahyangan (BD-GMR)
KA 22F Parahyangan (GMR-BD)
KA 23 Parahyangan (BD-GMR)
KA 24 Parahyangan (GMR-BD)
KA 25 Parahyangan (BD-GMR)
KA 26F Parahyangan (GMR-BD)
KA 27 Parahyangan (BD-GMR)
KA 28 Parahyangan (GMR-BD)
KA 29 Parahyangan (BD-GMR)
KA 30 Parahyangan (GMR-BD)
KA 31 Parahyangan (BD-GMR)
KA 32 Parahyangan (GMR-BD)
KA 33F Parahyangan (BD-GMR)
KA 34 Parahyangan (GMR-BD)
KA 35 Parahyangan (BD-GMR)
KA 36 Parahyangan (GMR-BD)
KA 37 Parahyangan (BD-GMR)
KA 38F Parahyangan (GMR-BD)
KA 39 Parahyangan (BD-GMR)
KA 40 Parahyangan (GMR-BD)
KA 41F Parahyangan (BD-GMR)
KA 42 Parahyangan (GMR-BD)
KA 43 Parahyangan (BD-GMR)
KA 44 Parahyangan (GMR-BD)
KA 45F Parahyangan (BD-GMR)
KA 46F Parahyangan (GMR-BD)
KA 47 Parahyangan (BD-GMR)
KA 48 Parahyangan (GMR-BD)
KA 49F Parahyangan (BD-GMR)
KA 50F Parahyangan (GMR-BD)
KA 51F Parahyangan (BD-GMR)
KA 52 Parahyangan (GMR-BD)
KA 53 Parahyangan (BD-GMR)
KA 54F Parahyangan (GMR-BD)
KA 55F Parahyangan (BD-GMR)
KA 56F Parahyangan (GMR-BD)
KA 57 Parahyangan (BD-GMR)
KA 58 Parahyangan (GMR-BD)
KA 59F Parahyangan (BD-GMR)
Stamformasi : CC201 + 2K1 + 1K/M1 + 4K2 + 1BP (8 set)
KA 61 Sembrani (SBI-JAKK)
KA 62 Sembrani (JAKK-SBI)
Stamformasi : CC201 + 7K1(Argo) + 1K/M1 + 1BP (2 set)
KA 63 Bima (SGU-JAKK)
KA 64 Bima (JAKK-SGU)
Stamformasi : CC203 + 9K1 + 1K/M1 + 1BP (2 set)
KA 65/116 Turangga/Jatayu (ML-SB-BD)
KA 66/115 Turangga/Jatayu (BD-SB-ML)
Stamformasi : CC201 + 4K1(Argo) + 1K/M1 + 3K2 + 1BP (2 set)
KA 67 Kamandanu (SMT-GMR)
KA 68 Kamandanu (GMR-SMT)
KA 69 Kamandanu (SMT-GMR)
KA 70 Kamandanu (GMR-SMT)
Stamformasi : CC203 + 5K1 + 1K/M1 + 1BP (2 set)
KA 73 Cirebon Ekspress (CN-GMR)
KA 74 Cirebon Ekspress (GMR-CN)
KA 74F Cirebon Ekspress (GMR-CN)
KA 75F Cirebon Ekspress (CN-GMR)
KA 75 Cirebon Ekspress (CN-GMR)
KA 76 Cirebon Ekspress (GMR-CN)
KA 77 Cirebon Ekspress (CN-GMR)
KA 78 Cirebon Ekspress (GMR-CN)
Stamformasi : CC201 + 2K1 + 6K2 + 1KM2 + 1BP (2 set, KA 74F/75F menggunakan rangkaian KA 83, berjalan setiap Jumat, Sabtu dan Ahad)
KA 79/86 Fajar/Senja Utama Yogyakarta
KA 80/85 Fajar/Senja Utama Yogyakarta
Stamformasi : CC201 + 2K1 + 5K2 + 1KM/P2 + 1BP
KA 81/88F (YK-GMR)
KA 82/87F
Stamformasi CC201 + 1K1 + 5K2 + 1KM/P2 + 1BP
KA 83 Senja Utama Solo (SLO-GMR)
KA 84 Senja Utama Solo (GMR-SLO)
Stamformasi : CC201 + 1KC + 1K1 + 5K2 + 1KM/P2 + 1BP (2 set)
KA 89 Senja Mataram (SLO-BD)
KA 90 Pajajaran (BD-SLO)
Stamformasi : CC203 + 2K1 + 5K2 + 1KM2 +BP
KA 93 Sancaka (SB-YK)
KA 94 Sancaka (YK-SB)
Stamformasi : CC201 + 2K1 + 3K2 + 1KM/P2 + 1BP
KA 95 Mutiara Selatan (SB-BD)
KA 96 Mutiara Selatan (BD-SB)
Stamformasi : CC201 + 7K2 + 1KM2 + 1BP (2 set)
KA 97/100 Purwojaya (CP-GMR)
KA 98/99 Purwojaya (GMR-CP)
Stamformasi : CC201 + 1K1 + 8K2 + 1KM/P2 (1K1 + 1KMP2 + 2K2 Cp-Pwt)
KA 101 Jayabaya Selatan (SB-GMR)
KA 102 Jayabaya Selatan (GMR-SB)
Stamformasi : CC203 + 7K2 + 1KM/P2 (2 set)
KA 103 Jayabaya Utara (SBI-GMR)
KA 104 Jayabaya Utara (GMR-SBI)
Stamformasi : CC201 + 7K2 + 1KM/P2 (2 set)
KA 105 Sawunggalih Utama (KTA-GMR)
KA 106 Sawunggalih Utama (GMR-KTA)
Stamformasi : CC201 + 9K2 + 1KM/P2
KA 107 Fajar Utama Semarang (SMT-GMR)
KA 108 Fajar Utama Semarang (GMR-SMT)
KA 109 Senja Utama Semarang (SMT-GMR)
KA 110 Senja Utama Semarang (GMR-SMT)
Stamformasi : CC201 + 8K2 + 1KM/P2 + 1BP (2 set)
KA 111 Bangunkarta (JG-SMT-PSE)
KA 112 Bangunkarta (PSE-SMT-JG)
Stamformasi : CC201 + 8K2 + 1KM/P2 (2 set)
KA 113 Sawunggalih Utama (KTA-GMR)
KA 114 Sawunggalih Utama (GMR-KTA)
Stamformasi : CC201 + 8K2 + 1KM/P2 (2K2 Kta-Pwr)
KA 117 Merak Jaya (RK-THB-JAKK)
KA 118 Merak Jaya
KA 119 Merak Jaya
KA 120 Merak Jaya
Stamformasi : BB304 + 2K1 + 4K2 + 1KM/P2 (1 set)
KA 121/124 Mutiara Timur (SB-BW)
KA 122/123 Mutiara Timur (BW-SB)
Stamformasi : BB304 + 1K1 + 3K2 + 1KM/P2
KA 125 Kertajaya (SBI-PSE)
KA 126 Kertajaya (PSE-SBI)
Stamformasi : CC201 + 7K3 + 1KP3 + 1KM/P3 (2 set)
KA 127 Kutojaya Utara (KTA-PSE)
KA 128 Kutojaya Utara (PSE-KTA)
Stamformasi : CC201 + 10K3 + 1KM/P3
KA 129 Gaya Baru Malam Utara (SBI-PSE)
KA 130 Gaya Baru Malam Utara (PSE-SBI)
Stamformasi : BB203 + 9K3 + 1KM/P3 (2 set)
KA 131 Gaya Baru Malam Selatan (SB-PSE)
KA 132 Gaya Baru Malam Selatan (PSE-SB)
Stamformasi : CC201 + 7K3 + 1KP3 + 1KM/P3 + 1B (2 set)
KA 133 Matarmaja (ML-YK-PSE)
KA 134 Matarmaja (PSE-YK-ML)
Stamformasi : BB301/CC201 + 2K2 + 6K3 + 1KM/P3 (ditambah 1K2 + 2K3 di Bl) (2 set)
KA 135 Senja Ekonomi Solo/Senja Bengawan (SLO-THB)
KA 136 Senja Ekonomi Solo/Senja Bengawan (THB-SLO)
Stamformasi : CC201 + 8K3 + 1KP3 + 1KM/P3 (2 set)
KA 137 Empu Jaya (LPN-THB)
KA 139 Empu Jaya (THB-LPN)
Stamformasi : CC201 + 8K3 + 1KP3 + 1KM/P3 (2 set)
KA 139/146 Senja Ekonomi Semarang (GBN/SMT-PSE)
KA 140/145 Senja Ekonomi Semarang (PSE/SMT-GBN)
Stamformasi : BB203 + 8K3 + 1KP3 + 1KM/P3
KA 141 Pasundan (SB-BD)
KA 142 Pasundan (BD-SB)
Stamformasi : CC201 + 6K3 + 1KP3 + 1KM/P3 (2 set)
KA 143 Tegal Arum (TG-JAKK)
KA 144 Tegal Arum (JAKK-TG)
Stamformasi : CC201 + 8K3 + 1KP3 + 1KM/P3
KA 147 Tirtonadi (SLO-TPK)
KA 148 Tirtonadi (TPK-SLO)
Stamformasi : CC201 + 7K3 + 1KP3 + 1KM/P3 (2 set)
KA 149/152 Kahuripan/Cisadane (KD-YK-BD)
KA 150/151 Kahuripan/Cisadane (KD-YK-BD)
Stamformasi : CC201/BB301 + 5K3 + 1KP3 + 1KM/P3
KA 153 Galuh (BJR-MRI)
KA 154 Galuh (MRI-BJR)
Stamformasi : CC201 + 6K3 + 1KP3 + 1KMP3
KA 155 Sawunggalih Selatan (KTA-BD)
KA 156 Sawunggalih Selatan (BD-KTA)
Stamformasi : CC201 + 6K3 + 1KP3 + 1KM/P3
KA 157/160 Cipuja (KYA-JAKK)
KA 158/159 Citrajaya (KYA-MRI)
Stamformasi : CC201 + 6K3 + 1KP3 + 1KM/P3 (2K3 Cp-Kya) (3 set)
KA 161 Patas Penataran Utama (SB-BL)
KA 162 Patas Penataran Utama
Stamformasi : BB301/304 + 5K3
KA 163 Prambanan Ekspress (YK-SLO)
KA 164 Prambanan Ekspress
KA 165 Prambanan Ekspress
KA 166 Prambanan Ekspress
KA 167 Prambanan Ekspress
KA 168 Prambanan Ekspress
KA 169 Prambanan Ekspress
KA 170 Prambanan Ekspress
Stamformasi : BB200 + 4K2 + 1KM/P2
KA 171 Parcel (SBI-JAKG)
KA 172 Parcel (JAKG-SBI)
Stamformasi : CC201 + 2K3 + 1KP3 + 1KM/P3 + 7B (2 set)
KA 201 Lokal Merak (MER-JAKK)
KA 202 Lokal Merak (THB-MER)
KA 203 Lokal Merak (MER-THB)
KA 204 Lokal Merak (JAKK-MER)
Stamformasi : BB303 + 7K3 + 1KP3
KA 206 Patas Purwakarta (JAKK-PWK)
KA 207 Patas Purwakarta (PWK-JAKK)
Stamformasi : BB304 + 7K3 + 1KP3
KA 208 Purbaya (PWT-SB)
KA 209 Purbaya (SB-PWT)
Stamformasi : BB301/304 + 5K3 + 1KP3 + 1KM/P3 (2 set)
KA 210/213 Sri Tanjung (BW-SB-YK)
KA 212/211 Sri Tanjung
Stamformasi : BB301/304 + 4K3 + 1KP3 + 1KM/P3 + 1BP (2 set)
KA 215 Feeder Bojonegoro (BJ-SMC)
KA 216 Feeder Bojonegoro (SMC-BJ)
Stamformasi : BB203 + 3K3
KA 217 Pandanaran (SLO-PK)
KA 218 Pandanaran (PK-SLO)
Stamformasi : CC201 + 3K3 + 1KP3 + 1KM/P3
KA 805/806 Lokal Rangkas (RK-JAKK)
KA 814/815
Stamformasi : BB303/306 + 7K3 + 1KP3
KA 220/229 KRD Kertosono (SB-KTS)
KA 236/255 KRD Kertosono (SB-KTS)
Stamformasi : BB301/304 + 4K3 + 1B
KA 222/227/237/238 Dhoho (BL-KTS-SB)
KA 224/228/233 Dhoho (BL-KTS-SB)
Stamformasi : BB301/304 + 5K3
KA 223/226/234/239 Penataran (BL-ML-SB)
KA 230/235 Penataran
Stamformasi : BB301/304 + 5K3
KA 243/252 Rengganis (BW-BG-ML)
KA 244/251 Rengganis (BW-BG-ML)
Stamformasi : BB301/304 + 3K3 + 1KP3 + 1KM/P3
KA 245/246 Blambangan (PB-BW)
Stamformasi : BB303 + 5K3
KA 247/248/249/250 Pandanwangi (KBR-BW-JR)
Stamformasi : BB303 + 4K3
KA 840 Ekonomi Lokal (CJ-SI-BD)
KA 841 Ekonomi Lokal
KA 842 Ekonomi Lokal
KA 843 Ekonomi Lokal
Stamformasi : BB301 + 2 K3
KA 844 Ekonomi Lokal (PWK-CB)
KA 845 Ekonomi Lokal (CB-PWK)
Stamformasi : CC201 + 4K3 + 1KP3
Diambil dari Buku Dukungan Sarana GAPEKA 1998 koleksi Bima Budi Satria

1 Comments

  1. Koberohman

    Permisi admin, kalau daftar waktu lengkapnya ada kah min? Mungkin sama seperti yang Tirtonadi dan Purbaya hehehe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Tidak Diperbolehkan Menyalin Isi Laman Ini