Menu Tutup

Nomor dan Stamformasi KA GAPEKA 1996

Jawa

KA 1 JS950 Argobromo (SBI-GMR)
KA 2 JS950 Argobromo (GMR-SBI)
SF : CC203 + 8 K1 + KM1 + BP (2 set)
KA 3 JB250 Argogede (BD-GMR)
KA 4 JB250 Argogede (GMR-BD)
KA 5 JB250 Argogede (BD-GMR)
KA 6 JB250 Argogede (GMR-BD)
SF : CC201 + 5 K1 + KM1 + BP
KA 11F Parahyangan (BD-GMR PP)
KA 12F Parahyangan
KA 13 Parahyangan
KA 14 Parahyangan
KA 15 Parahyangan
KA 16F Parahyangan
KA 17F Parahyangan
KA 18 Parahyangan
KA 20 Parahyangan
KA 21 Parahyangan
KA 22F Parahyangan
KA 23 Parahyangan
KA 25 Parahyangan
KA 26 Parahyangan
KA 27 Parahyangan
KA 28 Parahyangan
KA 29 Parahyangan
KA 30 Parahyangan
KA 31F Parahyangan
KA 32 Parahyangan
KA 33 Parahyangan
KA 34 Parahyangan
KA 36F Parahyangan
KA 37 Parahyangan
KA 38 Parahyangan
KA 39 Parahyangan
KA 41F Parahyangan
KA 42 Parahyangan
KA 43F Parahyangan
KA 44F Parahyangan
KA 45F Parahyangan
KA 46F Parahyangan
KA 47F Parahyangan
KA 48F Parahyangan
KA 50F Parahyangan
SF : CC201 + 2 K1 + KM/M1 + 4 K2 + BP (+-8 set)
KA 51 Sembrani (SBI-JAK)
KA 52 Sembrani (JAK-SBI)
SF : CC203 + 7 K1 + KM/M1 + BP (2 set)
KA 55 Bima (SGU-JAK)
KA 56 Bima (JAK-SGU)
SF : CC203 + 7 K1 + KM/M1 + BP (2 set)
KA 57 Turangga (SB-BD)
KA 58 Turangga (BD-SB)
SF : CC203 + 4 K1 + KM/M1 + 3 K2 + BP (2 set)
KA 59 Fajar/Senja Utama Eksekutif (SMT-GMR)
KA 60 Fajar/Senja Utama Eksekutif
KA 61F Fajar/Senja Utama Eksekutif
KA 62F Fajar/Senja Utama Eksekutif
SF : CC201 + 2 S + 6 K1 + KM/P2 + BP (2 set)
KA 63 Mutiara Selatan (SB-BD)
KA 64 Mutiara Selatan (BD-SB)
SF : CC201 + 7 K2 + KM/P2 + BP (2 set)
KA 65 Cirebon Ekspres (GMR-CN PP)
KA 66 Cirebon Ekspres
KA 66F Cirebon Ekspres
KA 67 Cirebon Ekspres
KA 67F Cirebon Ekspres
KA 68 Cirebon Ekspres
KA 69 Cirebon Ekspres
KA 70 Cirebon Ekspres
SF : CC201 + 2 K1 + 6 K2 + KM/P2 + BP (2 set, KA 66F-67F menggunakan rangkaian Senja Utama Solo)
KA 71 Fajar Utama (YK-GMR)
KA 72 Fajar Utama (GMR-YK)
SF : CC201 + 2 K1 + 5 K2 + KM/P2 + BP
KA 73 Senja/Fajar Utama (YK-GMR)
KA 74 Senja/Fajar Utama (GMR-YK)
KA 77F Senja/Fajar Utama
KA 78F Senja/Fajar Utama
SF : CC201 + 1 K1 + 5 K2 + KM/P2 + BP (2 set)
KA 75 Senja Utama (SLO-GMR)
KA 76 Senja Utama (SLO-GMR)
SF : CC201 + KC + 1 K1 + 5 K2 + KM/P2 + BP (2 set)
KA 77 Senja Utama (YK-GMR)
KA 78 Senja Utama (GMR-YK)
SF : CC201 + 2 K1 + 5 K2 + KM/P2 + BP
KA 79 Senja Mataram (SLO-BD)
KA 80 Pajajaran (BD-SLO)
SF : CC201 + 1 K1 + 6 K2 + KM/P2
KA 81 Purwojaya (KYA-GMR)
KA 82 Purwojaya (GMR-KYA)
KA 141 Purwojaya (KYA-CP)
KA 142 Purwojaya (CP-KYA)
SF : CC201 + 1 K1 + 8 K2 + KM/P2 (PWT-CP hanya 1 K1 + KMP2 + 2 K2)
KA 83 Jayabaya Selatan (SB-GMR)
KA 84 Jayabaya Selatan (GMR-SB)
SF : CC201 + 7 K2 + KM/P2 (2 set)
KA 85 Jayabaya Utara (SBI-GMR)
KA 86 Jayabaya Utara (GMR-SBI)
SF : CC201 + 7 K2 + KM/P2 (2 set)
KA 87 Sawunggalih (PWR-KTA-GMR)
KA 87F Sawunggalih (PWR-KTA-GMR)
KA 88 Sawunggalih (GMR-KTA-PWR)
KA 88F Sawunggalih (GMR-KTA-PWR)
SF : CC201 + 9 K2 + KM/P2 (PWR-KTA hanya 2 K2)
KA 89 Fajar Utama (SMT-GMR)
KA 90 Fajar Utama
KA 91 Senja Utama
KA 92 Senja Utama
SF : CC201 + 8 K1 + KM/P2 + BP
KA 93 Bangunkarta (JG-SMT-PSE)
KA 94 Bangunkarta (PSE-SMT-JG)
SF : BB203 + 1 K2 + 6 K3 + KP3 + KM/P3
KA 95 Kertajaya (SBI-PSE)
KA 96 Kertajaya (PSE-SBI)
SF : CC201 + 6 K3 Plus + KP3 + KM/P3
KA 97 Mutiara Timur (BW-SB)
KA 98 Mutiara Timur
KA 99 Mutiara Timur
KA 100 Mutiara Timur
SF : BB304 + 1 K1 + 3 K2 + KM/P2
KA 101 Sawunggalih (KTA-GMR)
KA 102 Sawunggalih (GMR-KTA)
SF : CC201 + 7 K2 + KM/P2
KA 103 Kutojaya Utara (KTA-PSE)
KA 104 Kutojaya Utara (PSE-KTA)
SF : CC201 + 10 K3 + KM/P3
KA 105 Gaya Baru Malam (SBI-PSE)
KA 106 Gaya Baru Malam (PSE-SBI)
SF : CC201 + 9 K3 + KM/P3
KA 107 Gaya Baru Malam (SB-PSE)
KA 108 Gaya Baru Malam (PSE-SB)
SF : CC201 + 7 K3 + KP3 + KM/KMP3 +B (2 set)
KA 109 Matarmaja (ML-YK-PSE)
KA 110 Matarmaja (PSE-YK-ML)
SF : BB301/CC201 + 3 K2 + 6 K3 + KM/P3 (2 set, 1 K2 + 2 K3 dilepas/dipasang di Blitar)
KA 111 Senja Bengawan (SLO-THB)
KA 112 Senja Bengawan (THB-SLO)
SF : CC201 + 8 K3 + KP3 + KM/P3 (2 set)
KA 113 Empu Jaya (LPN-THB)
KA 114 Empu Jaya (THB-LPN)
SF : CC201 + 8 K3 + KP3 + KM/P3
KA 115 Tawang Jaya (GBN-SMT-PSE)
KA 116 Tawang Jaya (PSE-SMT-GBN)
SF : BB203 + 8 K3 + KP3 + KM/P3
KA 117 Badrasurya (SB-BD)
KA 118 Badrasurya (BD-SB)
SF CC201 + 7 K3 + KM/P3
KA 121 Tawang Mas (GBN-SMT-PSE)
KA 122 Tawang Mas (PSE-SMT-GBN)
SF : BB203 + 8 K3 + KP3 + KM/P3
KA 123 Tirtonadi (SLO-PSE/TPK)
KA 124 Tirtonadi (TPK/PSE-SLO)
SF : CC201 + 7 K3 + KP3 + KM/P3
KA 125 Cisadane (MN-BD)
KA 126 Cisadane (BD-MN)
KA 127 Kahuripan (KD-BD)
KA 128 Kahuripan (BD-KD)
SF : CC201 + 5 K3 + KM/P3 + KP3 (3 set)
KA 119 Tegal Arum (TG-JAKK)
KA 120 Tegal Arum (JAKK-TG)
SF : BB200/BB203 + 8 K3 + KP3 + KM/P3
KA 129 Galuh (BJR-PSE)
KA 130 Galuh (PSE-BJR)
SF : CC201 + 6 K3 + KP3 + KM/P3
KA 131 Kutojaya Selatan (KTA-BD)
KA 132 Kutojaya Selatan (BD-KTA)
CC201 + 6 K3 + KP3 + KM/P3
KA 133 Cipuja (KYA-BD-JAKK)
KA 134 Cipuja (JAKK-BD-KYA)
KA 135 Citrajaya (KYA-BD-MRI)
KA 136 Citrajaya (MRI-BD-KYA)
SF : CC201 + 6 K3 + KP3 + KM/P3 (3 set, 2 K3 untuk feeder Cipuja MA-CP)
KA 137 Patas Penataran Utama (SB-BL)
KA 138 Patas Penataran Utama (BL-SB)
SF : BB301/304 + 5 K3
KA 139 Prambanan Ekspres (SLO-YK)
KA 139F Prambanan Ekspres
KA 140 Prambanan Ekspres
KA 140F Prambanan Ekspres
SF : BB200 + 4 K2 + KM/P2
KA 143 Parcel (SBI-JAKG)
KA 144 Parcel (JAKG-SBI)
SF : CC201 + 2 K3 + KP3 + KM/P3 + 7B (2 set)
KA 201 Patas/Lokal (MER-JAK)
KA 202 Patas/Lokal (THB-MER)
KA 203 Patas/Lokal (MER-THB)
KA 204 Patas/Lokal (JAK-MER)
SF : BB303/306 + 7 K3 + KP3 (2 set)
KA 206 Patas (JAK-PWK)
KA 207 Patas (PWK-JAK)
SF : BB303 + 7 K3 + KP3
KA 300 Purbaya (PWT-SB)
KA 301 Purbaya (SB-PWT)
SF : BB301 + 5 K3 + KP3 + KM/P3 (2 set, 2 K3 Cilacap – Kroya/sebaliknya)
KA 302 Sri Tanjung (BW-YK)
KA 303 Sri Tanjung
KA 304 Sri Tanjung
KA 305 Sri Tanjung
SF : BB301/304 + 4 K3 + KP3 + KM/P3 (2 set)
KA 309 Pandanaran (SLO-SMC)
KA 310 Pandanaran (SMC-SLO)
SF : BB200 + 4 K3 + KP3 + B
KA 400 Dhoho
KA 401 Dhoho
KA 402 Dhoho
KA 403 Tumapel
KA 404 Dhoho
KA 405 Dhoho
KA 406 Tumapel
KA 407 Dhoho
KA 408 Dhoho
KA 409 Dhoho
KA 410 Penataran
KA 411 Dhoho
KA 412 Dhoho
KA 413 Dhoho
KA 414 Tumapel
KA 415 Penataran
KA 416 Dhoho
KA 417 Dhoho
KA 418 Dhoho
KA 419 Tumapel
SF : BB301/304 + 5 K3 (Khusus 408,413,414 4 K3 + B)
KA 422 Rengganis (BW-BG-ML)
KA 423 Rengganis
KA 424 Rengganis
KA 425 Rengganis
SF : BB301 + 3 K3 + KM/P3 + KP3
KA 427 Blambangan (PB-BW)
KA 428 Blambangan (BW-PB)
SF : BB301 + 5 K3
KA 429 Pandanwangi (JR-BW)
KA 430 Pandanwangi
KA 431 Pandanwangi
KA 432 Pandanwangi
KA 433 Pandanwangi
KA 434 Pandanwangi
KA 435 Pandanwangi
KA 436 Pandanwangi
KA 437 Pandanwangi
SF : BB303 + 4 K3
KA 805 Lokal (RK-JAK)
KA 806 Lokal (JAK-RK)
KA 813 Lokal (RK-JAK)
KA 814 Lokal (JAK-RK)
SF : BB304 + 7 K3 + KP3
KA 822 Lokal (SI-CJ-BD PP)
KA 823 Lokal
KA 824 Lokal
KA 825 Lokal
KA 826 Lokal
KA 827 Lokal
SF : BB301 + 2 K3
KA 828 Lokal (PWK-CB)
KA 829 Lokal (CB-PWK)
SF : CC201 + 4 K3 + KP3
Weselstel/Cadangan SMT
SF : 8 K3 + KP3 + KM/P3
Weselstel/Cadangan ML
SF : 2 K2 + KM/P3 + 4 K3
Sumatera Selatan
KA S1 Sriwijaya (KPT-TNK)
KA S2 Sriwijaya (TNK-KPT)
SF : BB203 + 2 K1 + 6 K2 + KM/P2 (2 set)
KA S3 Sindang Marga (KPT-LLG)
KA S4 Sindang Marga (LLG-KPT)
SF : BB203 + 6 K2 + KM/P2 (2 set)
KA S5 Bukit Sulap (KPT-LLG)
KA S6 Bukit Sulap (LLG-KPT)
SF : Menggunakan Rangkaian KA S3/4
KA S7 Fajar Utama (KPT-TNK)
KA S8 Fajar Utama (TNK-KPT)
SF : Menggunakan Rangkaian KA S1/2
KA S9 Rajabasa (KPT-TNK)
KA S10 Rajabasa (TNK-KPT)
SF : BB203 + 2 K2 + 6 K3 + KM/P3 + B + BP (2 set)
KA S11 Bukit Serelo (KPT-LLG)
KA S12 Bukit Serelo (LLG-KPT)
SF : BB203 + 4 K3 + KM/P3 (2 set)
Sumatera Utara
KA U1 Sribilah (RAP-MDN)
KA U2 Sribilah (MDN-RAP)
SF : BB303 + 1 K2 + 5 K3 + KM/P3
KA U3 Feeder Sribilah (KIS-TNB)
KA U4 Feeder Sribilah
SF : –
KA U5 Sribilah Utama (RAP-MDN)
KA U6 Sribilah Utama (MDN-RAP)
KA U7 Sribilah Utama (RAP-MDN)
KA U8 Sribilah Utama (MDN-RAP)
SF : BB303 + 1 K1 + 4 K2 + KM/P2 + BP (2 set)
KA U9 Feeder (BIJ-MDN)
KA U10 Feeder (MDN-BIJ)
KA U11 Feeder (BIJ-MDN)
KA U12 Feeder (MDN-BIJ)
SF : BB302 + 4 K3 + KM/P3
KA U13 Lancang Kuning-Putri Hijau (MDN-KIS-TNB/SIR)
KA U14 Lancang Kuning-Putri Hijau
KA U15 Lancang Kuning-Putri Hijau
KA U16 Lancang Kuning-Putri Hijau
KA U17 Lancang Kuning-Putri Hijau
KA U18 Lancang Kuning-Putri Hijau
KA U19 Lancang Kuning-Putri Hijau
KA U20 Lancang Kuning-Putri Hijau
SF : BB303 + 4 K3 + KM/P3 + BP
KA U21 Feeder (BIJ-MDN)
KA U22 Feeder (MDN-BIJ)
SF : Sama seperti U9-U12
Diambil dari Buku Dukungan Sarana GAPEKA 1996 koleksi Bima Budi Satria

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Tidak Diperbolehkan Menyalin Isi Laman Ini